Καλώς ήρθατε στα 13ο & 21ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Δικαιολογητικά)

Εγγραφές για την Α΄Δημοτικού. Από 2 έως 19 Μαΐου 2017 λ5

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998)}.

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. 1.Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή. 2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Βοσπόρου & Παλαιολόγου

18755 Κερατσίνι

210 4002185-210 4000606

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 19 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.

Θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου.

  Οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :
* έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.


* έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.


Επισημάνεται ότι :
* Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.
* Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.
Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία:α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης.

Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.

 

Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Διαβάστε περισσότερα...

Εγγραφές μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2015-2016πραγματοποιούνται από2-06-2015 έως 19-06-2015 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από: 12.30 έως 14.00

Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαναπό 1-01-2009 έως 31-12-2009

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

  

  1. 1.Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Σχολείο)
  2. 2.Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας(Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. ΠΡΟΣΟΧΗ όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
  3. 3.Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. 4.ΑΔΥΜ:  Το Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή) κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας Α΄ τάξη του Δημοτικού και συμπληρώνεται από παιδίατρο ή γενικό γιατρό ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Το Α.Δ.Υ.Μ. πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τέλος Σεπτεμβρίου.
  5. 5.Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, κτλ).
  6. 6.Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου οι γονείς των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δντή Εκπαίδευσης στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο δντης εκπαίδευσης αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Δντής εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 26, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α)

Επιπλέον καλό είναι οι γονείς να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά αν υπάρχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται : Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, δικαστική απόφαση επιμέλειας.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση. Εάν το παιδί έχει διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία, διάγνωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS